top of page

Vòng xoay Côn Đảo

Năm thực hiện:

Năm thực hiện:

Năm thực hiện:

Investor:

Years:

Work type:

Infrastructure

Location:

Côn Đảo, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

bottom of page