top of page

Tòa nhà ACB

Năm thực hiện:

Năm thực hiện:

Năm thực hiện:

Investor:

ACB

Years:

2020

Work type:

Façade

Location:

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

bottom of page