top of page

Nhà sửa chữa máy bay A75 - Tân Sơn Nhất

Năm thực hiện:

Năm thực hiện:

Năm thực hiện:

Investor:

Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam (ACV)

Years:

2011

Work type:

Indoor

Location:

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

bottom of page