top of page

Nhà máy Nestle

Năm thực hiện:

Năm thực hiện:

Năm thực hiện:

Investor:

Nestle

Years:

2016

Work type:

Indoor

Location:

Hưng Yên/Đồng Nai/TP.HCM

bottom of page