top of page

Nhà Máy BBraun

Năm thực hiện:

Năm thực hiện:

Năm thực hiện:

Investor:

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

Years:

Work type:

Indoor

Location:

Hà Tây, Kon Tum, Gia Lai, Vietnam

bottom of page