top of page

Nhà kho Tân Sơn Nhất

Năm thực hiện:

Năm thực hiện:

Năm thực hiện:

Investor:

Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam

Years:

Work type:

Indoor

Location:

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

bottom of page