top of page

Bệnh viện Đa Khoa Bà Rịa

Năm thực hiện:

Năm thực hiện:

Năm thực hiện:

Investor:

Ban Quản lý Dự án Sở Xây Dựng, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Years:

Work type:

Indoor, Landscape

Location:

Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

bottom of page