top of page

Masan Factory Chain

Năm thực hiện:

Năm thực hiện:

Năm thực hiện:

Investor:

Masan

Years:

Work type:

Indoor

Location:

Hậu Giang/Nghệ An/Hải Dương/Bình Dương/Hà Nam/Long An

bottom of page